Менеджери виконують такі функції

Хороший менеджер — лідер повинен знати своїх співробітників, щоб знати, як їх найкраще мотивувати та в яких галузях забезпечити розвиток. Він повинен вивчити як навички, так і риси характеру, які в нього вже є, щоб оцінити, чи хтось амбітний і чи хоче він розвиватися. Такій людині можна доручити нові обов’язки та завдання – це буде добре як для компанії, так і для співробітника, який відчує, що її цінують. Він повинен надавати підтримку та необхідну допомогу, але при цьому бути вимогливим та, насамперед, послідовним. У цій ситуації ідеально знайти золоту середину.

Менеджер, — які функції має виконувати?

менеджер

Бути хорошим менеджером – непросте завдання, бо важко бути одночасно другом та диктатором. Для цього потрібні якості, що дозволяють, з одного боку, виявити співчуття та добре серце, а з іншого – послідовність та строгість. Їхнє з’єднання, хоча це може здатися важким, зазвичай є ключем до успіху.

Керівник групи не повинен вагатися, повинен мати почуття власної гідності і не вступати в дискусії зі співробітником, який сумнівається у його думці. Він повинен забезпечувати виконання поставлених перед його командою завдань, давати вказівки, що дозволяють їх виконувати, і чітко висловлювати свою думку, оцінюючи не людей, а методи їх роботи.

Вчора колега, сьогодні менеджер – що робити?

Уміння планувати — це риса, необхідна організації роботи колективу. Менеджер повинен знати ієрархію цілей, вміти відрізняти важливі та термінові відносини від тих, які можуть зачекати, і для цього вміти складати відповідний графік.

Важлива особливість – вміння вирішувати конфлікти. У колективі можуть виникнути напруженість, недомовленість та сварки, що призведе до неприємної робочої атмосфери. Відповідальність за запобігання таким ситуаціям лежить на менеджері, а у разі їх виникнення — дозволяти їх і відновлювати гарний настрій у групі. Здатність вирішувати конфлікти також поєднує у собі риси співчуття та знання методів ведення переговорів.

Мотивація співробітників – запорука їх ефективної роботи. Хороший підхід до співробітника та його відповідна підтримка можуть творити дива навіть для людей, які здавалися середніми та не були дуже активними у компанії. Хороший керівник здатний показати співробітнику, що, беручи участь у роботі компанії, може досягти своїх особистих цілей, і це обов’язково відразу пов’язувати зі збільшенням винагороди.

Людина, яка керує командою, повинна бути стійкою до стресів. Менеджер, який є взірцем для наслідування для співробітників, повинен вміти зберігати спокій навіть у критичних ситуаціях. Він повинен вирішувати це конструктивно, а також мати методи, щоб позбавитися цього, тому що в тій роботі, яку він робить, стрес є невід’ємною частиною повсякденного життя.

Підводні камені та помилки управління людьми

Управління командою несе велику відповідальність. Некомпетентне керівництво групою співробітників може призвести до зниження ефективності роботи та, таким чином, вплинути на долю підприємства. Команда, яку створює менеджер, має ключове значення для функціонування компанії та задоволеності співробітників, а хороший співробітник – це задоволений співробітник.

Менеджер, який хоче виконувати свою роль якнайкраще, часто потрапляє в пастку, і його часто неправильно розуміють і приймають. Співробітникам, які займаються розробкою, потрібні коментарі та інформація про свою роботу – про те, що у них добре виходить, що потрібно покращити чи змінити. Основні помилки менеджерів:

  • брати більшу частину роботи на себе, щоб виконувати роботу швидше і краще, на вашу думку (так званий синдром незамінного батька),
  • недовіра до співробітників, яка викликає небажання розділяти відповідальність,
  • відсутність напористості у відносинах із співробітниками, участь у непотрібних обговореннях,
  • негнучкість у виборі стилю управління залежно від ситуації в компанії, компетенцій та мотивації працівників,
  • помилки у спілкуванні зі співробітниками, неточні заяви, які можуть викликати непорозуміння та хаос.

Людина, яка є фахівцем у певній галузі, часто вибирається як керівник команди не через її навички міжособистісного спілкування. Це помилка, тому що хороший менеджер повинен, перш за все, вміти жити з людьми та впливати на них. Якщо керований персонал має високу кваліфікацію, менеджер не повинен бути фахівцем у цій галузі. Найголовніше – вміти добре вести групу та спонукати їх до ефективної роботи. Хороша робоча атмосфера є корисною, але не обов’язковою. Але потрібен добрий результат роботи колективу та підприємства.

Існує три основні стилі управління:

  • автократичний стиль
  • демократичний стиль,
  • Ліберальний стиль.

Вибір стилю управління командою дуже важливий для компанії, тому що кожен по-своєму належить до співробітника, який залежно від нього виявляє відповідну мотивацію до роботи.

Самодержавний стиль

Передбачається, що найважливішим людиною групи є керівник — менеджер , який суворий, вимогливий і лякає, оскільки таке ставлення забезпечить правильне виконання завдань команди. Він сам приймає рішення, не зважаючи на думку команди. Він не пояснює причин своїх рішень та дій. Він не бере участі в роботі, а лише контролює та оцінює виконані завдання. Він рідко хвалить, а частіше застосовує покарання щодо підлеглих. Такий стиль управління обтяжливим для групи, викликає розчарування та стрес у співробітників та знижує мотивацію до роботи. Підлеглі не виявляють своїх ідей, роблять лише те, що належить.

Ефективність цього методу управління доведена в ситуаціях загрози компанії та нестачі часу, а також у випадку, якщо працівники не мають відповідної освіти і не хочуть брати на себе відповідальність за роботу, що виконується.

Демократичний стиль

Менеджер виступає у ролі наставника для команди. Співробітники виявляють ініціативу, вносять власні пропозиції, пропозиції, які керівник враховує та враховує.

Менеджер не нав’язує свою волю команді, а швидше зосереджується на представленні різних методів та способів, а група сама приймає рішення та поділяє роботу. Бере участь у роботі колективу, спонукає висловлювати свою думку. Він часто хвалить працівників за добре виконану роботу і застосовує штрафи лише у разі нагальної потреби.

Якість роботи в такому менеджменті однозначно краща, і віддають перевагу співробітникам, які виявляють мотивацію і бажання працювати. Відносини у групі дружні, засновані на доброті та взаємодопомозі.

Такий стиль управління відмінно працює в дуже кваліфікованій команді, де менеджер може бути впевнений, що кожен добре виконуватиме свою роботу, а співробітникам потрібна свобода дій. У його основі лежить висока довіра до групи.

Ліберальний стиль

Для нього характерна повна відсутність інтересу керівника до роботи команди. Він втручається у діяльність підлеглих, не оцінює виконану роботу. Він надає інформацію лише за прямим запитом. Він не використовує методи винагороди чи покарання, байдужий до своєї групи. Результатом такого управління є неефективна робота, тому що співробітники розчаровуються, у них немає мотивації працювати, тому що вони розуміють, що їхня відданість недоречна і не буде гідно оцінена.

Як відкрити квітковий магазинчик

Вплив кольору на психіку людини

Як відучити дитину брехати

error: Вміст захищений!!